BERND KLARE, PRODUSENT

Bernd Klare er utdannet musiker fra NLA Høgskolen Staffeldtsgate med banjo som hovedinstrument. I tillegg til 5-strengeren har han mange års erfaring med klassisk sang og korsang. Bernd jobber til daglig freelance som konsertprodusent og som daglig leder for St. Hallvard-guttene guttekor i Oslo.

Bernd har i flere år jobbet freelance med konsert- og turnéproduksjon og har gjennom de siste årene samarbeidet med artister som Jarle Bernhoft, Bugge Wesseltoft, Solveig Slettahjell, Nordic Voices, Oslofilharmonien, Helene Bøksle, Tord Gustavsen, Ellen Andrea Wang, og flere andre.

Med erfaring som utøvende musiker går Bernd inn i produsentrollen fra en helt unik innfallsvinkel. Ved å kjenne til en kunstners behov har han anledning til å tilrettelegge for et samarbeid mellom mange forskjellige parter hvor det til syvende og sist er musikken og kunsten som står i sentrum. «La musikere få være musikere. Da får de skinne!»